Girls Hockey vs Heritage

Saturday, 23 July, 2016

1st Team

Hillcrest      2

Heritage      0

U16 Team

Hillcrest      0

Heritage      1

U15 Team

Hillcrest      2

Heritage      0

U14 Team

Hillcrest      0

Heritage      1